Tag Archives: Rød farve

Rød farve beskytter

Strøby Egedegraven fra 4000 f. Kr., som er udstillet på Køge Museum, indeholder otte skeletter, hvoraf tre er spædbørn. De har alle fået drysset rød okker over sig ved begravelsen. Den røde farve er især koncentreret over de tre spædbørn, men de voksne har også fået drysset rød okker over sig.

Strøby Egedegrav med okker

I livets overgangsfaser som fødsel, bryllup og død, hvor onde kræfter var på spil, har man anset mennesket for særligt skrøbeligt og udsat for farer, og der var derfor ekstra brug for beskyttelse.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Knap 6000 år senere er farven rød også den vigtigste farve, når et lille barn skulle beskyttes mod ”det onde”. Den mest brugte farve i dåbstøj i 1600, 1700 og 1800-tallet var rød. Rød har fra ældre tid været anset for at bringe lykke, afværge ondt og være hellig. Og det var der meget brug for i overgangsfasen fra ubeskyttet udøbt hedning til døbt kristent spædbarn, der var beskyttet af sin dåb mod trolddom. Man mente, at det udøbte barn var meget udsat for anslag fra det onde. For eksempel kunne barnet blive taget af troldfolk og byttet med et troldebarn. I det hele taget var der god grund til at beskytte det lille spædbarn. Spædbørnsdødeligheden var høj: I 1700-tallet døde 25% og i første halvdel af 1800-tallet døde fortsat 20%.

Brudenakke

Men ikke kun spædbørn – også brude fandt beskyttelse og fremtidig lykke i den røde farve. I middelalderen og renæssancen var det derfor meget attraktivt at få en rød brudekjole på. Især vejen til kirke var farlig for bruden, så et stort følge måtte også beskytte hende. Den røde farve i brudens tøj holder sig længst hos bønderne, hvor der i alle almuehovedtøjer findes rødt frem til midten af 1800-tallet.

I dag vil vi inddele i, om man beskyttede sig mod konkrete farer som spædbørnsdødelighed, overfald og død – eller indbildte farer som, at en trold kunne tage det lille barn, noget ondt skulle angribe bruden på vej til kirke eller Djævelen fik adgang til sjælen.

I tidligere tider havde man ikke samme skarpe opdeling. Det onde var virkeligt og konkret, så det var lige så vigtigt at beskytte sig med rød farve som med varmt tøj.

 

ADD COMMENT

This post has 0 comments.