Profil som dragtforsker

Jeg har i mere end 15 år beskæftiget mig med samspillet mellem dragt og menneske. Blandt andet ved at forske i dåbstøj og dåbstraditioner samt i konfirmationsdragtens kulturhistorie.

Jeg er uddannet cand.mag. i etnologi og historie fra Københavns Universitet og har i mange år været museumsinspektør ved Køge Museum, nu Museum Sydøstdanmark.

Mit nye projekt, Bryllupstøj mellem mode og identitet, tager udgangspunkt i Museum Sydøstdanmarks tekstilsamling fra de fire gamle museer: Møn, Vordingborg, Næstved og Køge. Tilsammen indeholder museets samling et stort forskningsmæssigt potentiale, dels fordi den er etableret over lang tid, indeholder sjældne dragtdele og er af meget høj kvalitet. Dels fordi der knytter sig en utrolig spændende kulturhistorie til, der fortæller om folks opfattelse af sig selv og omverdenen. Samtidig er jeg ved at indsamle ny viden i form af en spørgeskemaundersøgelse og bryllupsbilleder, der giver et nyt primært materiale at arbejde med. Perioden jeg arbejder med går fra omkring år 1000 til i dag, men med hovedvægt på de sidste 300 år.

Dragters betydning har især været stor ved livets højtider, og er det ikke mindst i dag. Livets højtider er noget, der bringer orden i vores liv og markerer individets forhold til det omgivne samfund. Til dette bruges rituelle dragter, der ofte er fyldt med symbolsk betydning. Samtidig er de også påvirket af samfundets udvikling inden for lovgivning, teknik, mode, handel, økonomi, medicin, sociale forhold og egnsbestemt skik. Ud over at analysere bryllupstøj ud fra disse vinkler, vil jeg også arbejde med – og analysere dragternes symbolske betydning for folk. Derved vil jeg tydeliggøre, hvordan vi gennem valg af tøj ønsker at blive opfattet af omgivelserne, og hvordan vi opfatter os selv i forhold til resten af samfundet. Dette er også overvejelser, der er meget aktuelle i dag.